RSS

ANH BIẾT MÌNH SAI!
Em yêu dấu, chuyện đã qua từ rất lâu rồi
Và anh thừa nhân mình đã sai
Người duy nhất sai lầm là anh
Nhưng anh dường như chẳng thể rời bỏ
Ngày ngày lại nghĩ đến
Anh chẳng quên nổi những kí ức này
Copyright 2015 AnaTran Blog's. All rights reserved.
Thiết kế web |Ghi lại thông tin Bản quyền Anatran.info khi phát hành tại trang này!